Wat is het Metabool Syndroom?

Metabool syndroom, ook wel het insulineresistentie syndroom, syndroom X of dysmetabool syndroom genoemd, is geen ziekte, maar een complex van met elkaar samenhangende (metabole) risicofactoren voor diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.   De diagnose metabool syndroom wordt gesteld aan de hand van vijf criteria (zie hieronder); na jarenlange discussie is hierover internationale consensus bereikt.   De belangrijkste kenmerken (risicofactoren) van metabool …

Lees meer