Haat

Zoals gezegd in de mail, we wilden dit artikel eerst niet delen.

De waarheid is, dat het je eigen schuld is dat je last hebt van klachten.

De waarheid is, dat jouw leefstijl de oorzaak is van het ontstaan van die klachten.

De waarheid is ook, dat je er eigenlijk niets aan kunt doen. De kwaliteit van je gezondheid wordt bepaald door de keuzes die je dagelijks maakt op het gebied van je leefstijl en je denkstijl. En die keuzes maak je onder andere op basis van wat je weet.

De mens leeft gemiddeld zo’n 80 jaar. Mannen worden gemiddeld 80,2 jaar en vrouwen 83,3 jaar.

In de afgelopen decennia is het aantal gezonde jaren, dus jaren zonder gezondheidsproblemen, duidelijk afgenomen.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal jaren dat de levensverwachting stijgt niet in verhouding staat tot een toename van het aantal gezonde levensjaren.

En dat geldt niet alleen voor Nederland maar andere EU-landen maken dezelfde ontwikkeling door. (1)

Uit een rapport uit 2011 in opdracht van het RIVM (2), Gezond ouder worden in Nederland, blijkt dat de helft van de mensen ouder als 65, één of meer chronische aandoeningen heeft. De ziekten die het grootste verlies aan gezonde levensjaren veroorzaken zijn:

  • Coronaire hartziekten
  • Artrose
  • Diabetes

Maar ook:

  • Dementie
  • Depressie
  • Angststoornissen

In hetzelfde rapport wordt beschreven dat die gezonde levensjaren te beïnvloeden zijn via aspecten uit sociale en fysieke omgeving maar ook door leefstijl.

Leefstijlverandering leidt tot gezondheidswinst al zijn de positieve effecten het grootst als dat op jonge leeftijd gebeurt.

In 2019 was de levensverwachting in goed ervaren gezondheid 64 jaar (3).

Maar… hoe komt het dat het aantal gezonde levensjaren relatief minder wordt?

Het antwoord vinden we in de evolutionaire ontwikkeling van de mens als soort.

Die ontwikkeling is het gevolg van miljoenen jaren van evolutie, waarin we ons steeds hebben aangepast aan de veranderende omgeving. Omdat we gemiddeld gezien lang leven, passen onze genen zich van generatie tot generatie slechts heel langzaam aan.

Sinds de agrarisch revolutie (ongeveer 10.000 jaar geleden) en met name sinds de industriële revolutie (ongeveer 200 jaar geleden) zijn er talrijke ongunstige veranderingen in ons milieu en levensstijl.

Die ongunstige veranderingen omvatten veranderingen in ons dieet, fysieke activiteit, stress, de slaapduur en milieuverontreiniging.

Het aanpassen van die leefstijlfactoren verbetert dus het aantal gezonde levensjaren.

Zonder die leefstijlverandering krijg je niet wat je nodig hebt en dat uit zich in klachten zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, een pijntje hier en daar (het PHPD-syndroom) en verderop in je leven tot de klachten die hierboven al genoemd zijn.

Word baas over je eigen gezondheid en investeer in je eigen lichaam en gezondheid. De investering is klein en het effect is onbetaalbaar.

Of….

Zeg: mijn leven is die investering niet waard en voel eens hoe dat voor je voelt.

Bij Metabool Gezond richten we ons op preventie door leefstijl. Ga naar onze Metabole Reset Methode om te ontdekken wat wij je willen leren over een gezonde leefstijl!

 

(1): Global Activity Limitation Indicator (GALI)

(2): https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270462001.pdf

(3): Gezondheidsenquete CBS